Các bài đăng khác ←→

Tin tức

Khóa tu học Phật pháp Âu Châu ký thứ 35 tại Na Uy

GHPGVNTN Âu Châu

Văn Mỹ Nghệ

LỜI CHÚC CUỐI NĂM

Diệu Đạo

Tin tức

Thư chúc lễ hội đánh dấu và kỷ niệm 40 năm GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Văn Mỹ Nghệ

Buông chiếc bè (Letting go of the raft)

Quảng Pháp

Tin tức

Thông báo về buổi sinh hoạt HĐTN trực tuyến của GĐPT Pháp quốc chủ nhật 10/12/2023

Tin tức

Thư kêu gọi phát tâm cúng dường tang lễ đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

BHD Âu Châu

Tài liệu

Quy y tam bảo

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Quy y tam bảo (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Ý nghĩa huy hiệu hoa sen

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Ý nghĩa huy hiệu hoa sen (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Ý nghĩa cờ Phật Giáo

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Ý nghĩa cờ Phật Giáo (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Cách thức thiết trí bàn thờ Phật

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Cách thức thiết trí bàn thờ Phật (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Cách thức thỉnh chuông mõ

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Cách thức thỉnh chuông mõ (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Sáu phép hoà kính

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Sáu phép hoà kính (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Ý nghĩa màu lam

BHD GĐPTVN Âu Châu

Tài liệu

Ý nghĩa màu lam (GV)

BHD GĐPTVN Âu Châu